POZNÁMKOVÝ BLOK

Několik hesel shrnuje uvažování nad prací (architektura):

-Naslouchat a využít původní prostorové kvality

-vnímat původní detaily

-navazování na původní nekřiklavé ale suverénní – „to tu bylo a to jsme udělali v 21. století“

-Přiznat syrovost, primitivnost a pravdivost konstrukcí a materiálů

-Schopnost improvizace inspirované postupem prací – práce i bez projektu a když projekt, tak za pochodu…ale vždy za komunikace všech zúčastněných.

-Užívat co jiní již odložili:nábytek z bazarů – vdechnutí druhého života, repase.

-Přirozené stárnutí materiálů zvyšuje estetickou kvalitu

-Pocity v architektonickém prostoru: pocit volnosti, sevřenosti, nadechnutí, ohlédnutí, překvapení, jasná orientace.

-Světlo je pozitivní náladou prostoru. Denní musí být překvapením, kam až dosahují paprsky podobně jako v katedrále-jeden zdroj a dlouhý paprsek. Umělé je intimní a krásné zmnožením zdrojů.

-spojování rustikality a Hi-techu

-Překvapivé, jednoduché a nezvyklé technologické experimenty (ze kterých nesmí mít klient starost v průběhu času).

-nalezené a recyklované materiály sladit se stávajícími

-kontrast materiálů, hodnot a ušlechtilosti, atypičnosti s prostotou a seriovou výrobou

-Naslouchat klientovi, protože on bude objekt užívat

-Nabízet klientovi v diskusi vše, o čem vím, že život přináší i když to není naše zkušenost.

-Nestavět si na úkor klienta vlastní pomník

-Uvažovat a stavět pro denodenní život a ne pro fotografie do časopisů.

 

Šimon Caban